Ansök om hästpass

Alla hästar behöver ett hästpass eftersom det är ett krav från EU. Alla föl som föds ska ha ett hästpass senast vid 12 månaders ålder eller när de lämnar födelseanläggningen permanent. Syftet med hästpasset är att säkerställa hästens identitet, till exempel vid försäljning och säkerställa att läkemedel inte hamnar i våra livsmedel.

OBS! Hästpass.se är till för dig som har ett vanligt hästdjur såsom korsningshästar och hästar eller ponnyer med okänd härstammning. Om din häst istället räknas som ett registrerat hästdjur så måste du vända dig till rätt avelsorganisation för att få ett hästpass. Kontaktuppgifter till alla andra avelsorganisationer hittar du HÄR

Så här ansöker du om ett hästpass:

1. Chipmärkning och konturdiagram

Innan ansökan om hästpass kan skickas in måste du ta ut en godkänd chipmärkare och ID-kontrollant. Godkända chipmärkare och ID-kontrollanter hittar du: HÄR ID-kontrollanten chipmärker hästen och ritar av den i ett konturdiagram. De dokument som du får av ID-kontrollanten ska alla skickas in med ansökan; konturdiagram, chipmärkningsrapport och ett kuvert med tagel.

 

2. Ev. Åldersintyg

OBS! Detta steg behöver endast göras för hästar som inte har identifierats av ID-kontrollanten under sitt första födelseår (vid sidan av modern). Åldersbestämning görs via tänderna av en veterinär som sedan skriver ett intyg på hästens ålder.

 

3. Ev. Härstamningsbevis

OBS! Detta steg behöver endast göras för hästar där du vill ha med härstamningen i passet. Om hästen är identifierad av ID-kontrollanten under sitt första levnadsår (vid sidan av modern) så registreras moderns namn i passet. För att faderns namn ska registreras i passet krävs DNA-typning. Om hästen inte identifierats vid sidan av modern krävs DNA-typning av hästen och aktuell moder för att moderns namn ska registreras i passet.

 

DNA-typning av hästar utförs av Husdjursgenetiska laboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Kontaktuppgifter till dem hittar du HÄR

 

4. Fyll i och skicka in ansökan

När alla steg är avklarade är det dags att fylla i en passansökningsblankett. Den hittar du och kan skriva ut HÄR

 

Därefter är det bara att skicka in en komplett passansökan som ska innehålla:

  • Ifylld passansökningsblankett  
  • Konturdiagram
  • Chipmärkningsrapport och kuvert med tagel
  • Samt ev. åldersintyg och ev. härstamningsbevis

Den kompletta passansökan skickas till: 

 

SAAHR
Berg Bredegården 2
541 97 Lerdala

 

Handlingarna bör skickas med rekommenderad post. Passet kommer att returneras med rekommenderad post mot postförskott.

 

Tid och kostnad

Från det att en komplett hästpassansökan har inkommit tar det normalt max 6 veckor innan passet skickas ut. Om man vill ha tillbaka passet tidigare kan man betala en sk. Rush Fee och få passet utskickat inom 2 veckor efter att kompletta handlingar inkommit. Kostnad för Rush fee är +199 kr.

 

Kostnaden för ett hästpass är 799 kr + postens avgifter 206 kr = Totalt 1005 kr. Hästpasset skickas mot postförskott så betalning sker när du hämtar ut ditt pass.

 

Har du frågor om hästpassansökan så är du varmt välkommen att kontakta oss.