Ägarbyte

När hästen byter ägare är det viktigt att hästpasset alltid följer med hästen. Hästpasset ska finnas där hästen är, eftersom det alltid ska kunna visas upp vid en ev. kontroll. 

Vad händer när hästen byter ägare?

När hästen byter ägare är det viktigt att säljare och köpare gör upp om detaljerna kring köpet. Det bör skrivas ett köpeavtal som är juridiskt bindande. Det är även köpeavtalet som är det ägarintyg som visar vem som är ägare till hästen.

 

I de hästpass som vi utfärdar så registreras inga ägare eller ägarbyten utan endast den person som hästpasset är utfärdat till. När hästen byter ägare behöver därför inte passet skickas in tll oss. Utan hästpasset ska alltid följa hästen och lämnas över till den nya ägaren.

 

Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss.